Quay trở lại chi tiết bài viết Ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp đô thị để góp phần giải quyết các vấn đề về môi trường Tải xuống tải PDF