Quay trở lại chi tiết bài viết Ứng dụng phần mềm Storm water management model (SWMM) để đề xuất các giải pháp thoát nước bền vững cho khu vực trung tâm TP. Hải Phòng Tải xuống tải PDF