Quay trở lại chi tiết bài viết Quản lý an toàn hồ, đập và khả năng ứng dụng mô hình số trong kiểm soát chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt Tải xuống tải PDF