Nước biển dâng ảnh hưởng tới tỉnh Thái Bình

  • Nguyễn Văn Hoàng
Từ khóa: nước biển dâng, Thái Bình

Tóm tắt

Bài báo này phân tích với giả sử kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng (NBD) cho VN năm 2016, (Bộ Tài nguyên và Môi trường), NBD cao nhất vào cuối thế kỷ này lên đến 100 cm,  khiến vùng nguy cơ ngập của tỉnh Thái Bình  có thể lên đến hơn nửa diện tích, ảnh hưởng nghiêm trọng tới toàn bộ nền kinh tế tỉnh Thái Bình, bao gồm các ngành: hiện tượng xói lở bờ biển – cửa sông; tỉ lệ diện tích nông nghiệp bị ngập lớn hơn các loại đất khác; ngành thuỷ lợi, ngành nuôi trồng thuỷ sản, ảnh hưởng đến đường giao thông ven biển, cầu cống, kho bãi ven biển, ngành du lịch, hiện tượng suy thoái chất lượng nước mặt, nước ngầm…

Tuy nhiên khi diện tích ngập của tỉnh tăng lên, cần thích ứng ngay bằng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, như vùng nào trồng lúa, làm muối kém hiệu quả nên chuyển nhanh sang nuôi trồng thuỷ sản nước mặn có hiệu quả kinh tế cao. Nếu biết nắm lấy cơ hội này, chúng ta có thể biến nguy thành cơ, tạo nên động lực mới cho ngành nuôi trồng này, mở rộng nguồn lợi hải sản phong phú đa dạng với nhiều loài có giá trị kinh tế cao phục vụ người tiêu dùng trong nước và giành cho xuất khẩu. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-07-08
Chuyên mục
Bài viết