Hạ tầng xanh - Hướng đi mới cho phát triển đô thị ở Việt Nam

  • Lâm Hà
Từ khóa: Hạ tầng xanh, Hướng đi mới, Phát triển đô thị, Việt Nam

Tóm tắt

Đô thị ở Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều áp lực do đô thị hoá, ô nhiễm môi
trường, những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu… Xây dựng và phát triển hạ tầng
xanh, an toàn và bền vững đang là một hướng đi cần được xem xét, vận dụng vào thực
tiễn quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam hiện nay. Phóng viên Tạp chí Môi trường
và Đô thị Việt Nam đã có buổi trao đổi với PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến - Nguyên Cục
trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-10