Ứng dụng công nghệ AI, IoT và Tự động hoá trong quản lý rác thải: Các giải pháp tiên tiến cho môi trường bền vững

  • Cao Đức Minh
Từ khóa: Ứng dụng công nghệ, AI, IoT, Tự động hoá, Quản lý rác thải, Giải pháp tiên tiến, Môi trường bền vững

Tóm tắt

Rác thải đang là một thách thức ngày càng lớn đối với các thành phố trên khắp thế giới. Sự gia tăng
dân số, sản xuất và tiêu dùng hàng hóa dẫn đến việc tăng lượng rác thải, gây áp lực lớn đến các hệ
thống quản lý rác thải truyền thống. Các hệ thống này thường xuyên gặp phải các vấn đề như quá
tải, khó khăn trong việc phân loại, tái chế và xử lý rác thải, và quan trọng hơn cả là ảnh hưởng đến
môi trường sống. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo (AI),
Internet vạn vật (IoT) và Tự động hóa (Automation) đã mở ra những cơ hội mới để cải thiện các vấn
đề nêu trên. Các công nghệ này có thể áp dụng trong nhiều giai đoạn, từ thu thập dữ liệu về lượng
rác thải, xác định chất lượng và loại rác thải, và cải thiện quy trình xử lý rác thải… Đổi mới sáng tạo
trong quản lý rác thải có thể giúp tăng khả năng tái chế rác thải và giảm lượng rác thải đưa vào các
bãi rác, từ đó giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-10