Sơn đa chức năng

  • Chu Ngân
Từ khóa: Sơn, Đa chức năng, Xây dựng kiến trúc

Tóm tắt

Công trình xây dựng sau khi đưa vào sử dụng thường xuống cấp nhanh do tác động
của môi trường không khí, điều kiện nhiệt độ. Nhằm giải quyết tình trạng nói trên
GS. TS. Thái Hoàng và nhóm nghiên cứu Viện Kỹ thuật nhiệt đới đã tiến hành đề
tài: “Chế tạo, nghiên cứu đặc trưng, tính chất của hệ sơn phủ trên cơ sở polyme
nhũ tương có khả năng chống nóng, bền mài mòn - rửa trôi, ức chế phát triển của
rêu mốc ứng dụng trong các lĩnh vực xây dựng, kiến trúc

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-05-10