The Local Governance Model of Some European Countries.

  • ĐÀO BẢO NGỌC

Abstract

     Bài viết đưa ra một số mô hình của các quốc gia điển hình như CHLB Đức, CH Pháp và Vương quốc Anh. Từ thực tế của các quốc gia này, tác giả đưa ra một số xu hướng phát trienr chính, từ đó rút ra kết luận về ý nghĩa của quản trị địa phương và tầm quan trọng của việc nghiên cứu so sánh.

điểm /   đánh giá
Published
2015-11-24
Section
EUROPEAN LAW-ECONOMY