The EU' s Trade Policy Adjustment after the Global Economic Crisis and Recession - Its' Impacts on Vietnam's Exports to the EU.

  • HOA HỮU CƯỜNG

Abstract

     Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008 đã tạo ra những biến động lớn trên toàn thế giới trong những năm gần đây. Liên minh Châu Âu (EU) là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008, và phải có những điều chỉnh cần thiết trong chính sách thương mại của mình nhằm thích ứng hơn với bối cảnh hiện nay. Việc EU điều chỉnh chính sách thương mại sau khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu đã có những tác động tới hàng xuất khẩu của Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Published
2015-11-24
Section
EUROPEAN LAW-ECONOMY