Some Views on the Values of European Culture Identity

  • VŨ THANH HÀ

Abstract

       Bài viết đưa ra những cơ sở lý luận chung về bản sắc văn hóa Châu Âu, phân tích một vài nét cơ bản về những giá trị của bản sắc văn hóa Châu Âu và từ đó đưa ra những bài học kinh nghiệm mà các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có thể học tập.

điểm /   đánh giá
Published
2015-11-24
Section
EUROPEAN HISTORY-CULTURE-SOCIETY