Russia - China's Cooperation on Science and Technology in Current Period and Lessons for Vietnam.

  • ĐỖ HƯƠNG LAN
  • NGUYỄN MINH HẢI

Abstract

    Một trong những định hướng ưu tiên hàng đầu của Nga là phát triển mối quan hệ về khoa học và công nghệ với Trung Quốc bởi đây là một thị trường tiềm năng lớn đối với các sản phẩm khoa học và công nghệ . Kinh nghiệm hợp tác về khoa học và công nghệ giữa Việt Nam với LB Nga.

điểm /   đánh giá
Published
2015-11-24
Section
VIETNAM-EU RELATIONS