BẢO TỒN, PHÁT HUY CÁC GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA NGƯỜI CƠ TU TRONG XÂY DỰNG BẢN/LÀNG VÀ NHÀ Ở (TRƯỜNG HỢP THÔN AGRỒNG, XÃ ATIÊNG, HUYỆN TÂY GIANG, TỈNH QUẢNG NAM)

  • Phạm Văn Lợi

Tóm tắt

Ngày nay, khi xu hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đô thị hóa và hội nhập ngày càng sâu rộng, nguy cơ các yếu tố văn hóa truyền thống bị biến đổi, mất dần giá trị đã, đang hiện hữu ở nhiều cộng đồng cư dân, dân tộc. Điều này không chỉ thấy ở các cộng đồng cư dân, dân tộc cư trú ven các thành phố lớn, các trung tâm thương mại, công nghiệp lớn ở đồng bằng, mà còn ở các cộng đồng cư dân, dân tộc sống cạnh các thị trấn, trung tâm dân cư, hành chính cấp huyện…, ở khu vực biên giới, vùng sâu, vùng xa. Bài viết tập trung làm rõ một số vấn đề đặt ra trong quá trình biến đổi văn hóa của cộng đồng người Cơ tu ở thôn Agrồng, xã Atiêng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, trong xây dựng làng/bản và nhà ở, dưới tác động của quá trình hình thành và phát triển trung tâm hành chính huyện, từ năm 2005 đến nay (2019), đồng thời, đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của họ trong tương lai.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-07-24
Chuyên mục
Văn hóa truyền thống và phát triển