Quay trở lại chi tiết bài viết QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT-XÔ SỐ 1 TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 - THỰC TRẠNG VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ Tải xuống tải PDF