NÉT ĐẸP VĂN HÓA TRONG TRANG PHỤC TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DAO TIỀN (NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP NGƯỜI DAO TIỀN Ở HUYỆN VÂN HỒ, TỈNH SƠN LA)

  • Lường Hoài Thanh
Từ khóa: Người Dao Tiền; Trang phục dân tộc truyền thống; Văn hóa tộc người; Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.Người Dao Tiền; Trang phục dân tộc truyền thống; Văn hóa tộc người; Huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Tóm tắt

Trang phục là một trong những thành tố quan trọng của văn hóa tộc người. Trang phục truyền thống vừa là dấu hiệu ban đầu để nhận biết các dân tộc, vừa phản ánh được nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và tính đa dạng, đặc sắc của từng cộng đồng dân cư. Với người Dao Tiền ở huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, thì trang phục của người phụ nữ là một trong những loại hình trang phục vẫn được giữ nguyên bản, ít thay đổi theo thời gian, không rực rỡ nhưng nhã nhặn, tinh tế và ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa đặc sắc.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-29
Chuyên mục
Văn hóa truyền thống và phát triển