TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA TRUYỀN THÔNG TRONG PHÁT TRIỂN KHU DU LỊCH SINH THÁI BẢN THẲM, XÃ BẢN HON, HUYỆN TAM ĐƯỜNG, TỈNH LAI CHÂU

  • Tao Thị Ún
  • Vũ Thị Thanh Hương
  • Đỗ Thùy Ninh
  • Nguyễn Đình Tuấn
  • Dương Thu Hằng
Từ khóa: Truyền thông; Du lịch sinh thái; Bản Thẳm, xã Bản Hon; Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Tóm tắt

Khu du lịch sinh thái Bản Thẳm, xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu với những nét độc đáo về cảnh quan, về vị trí địa lí, đặc biệt là về những đặc sắc trong văn hóa cổ truyền của dân tộc Lự - một trong các dân tộc rất ít người ở Việt Nam đã bắt đầu đi vào khai thác. Tuy nhiên, hiện nay khu du lịch sinh thái Bản Thẳm chưa trở thành một điểm du lịch được biết đến ở Việt Nam và trên thế giới. Một trong những lí do quan trọng là nơi đây chưa quan tâm đến vai trò quan trọng của truyền thông trong phát triển du lịch nói chung và phát triển bền vững du lịch địa phương nói riêng. Bài viết này hướng tới việc phát huy vai trò của truyền thông nhằm hỗ trợ và thúc đẩy phát triển bền vững khu du lịch sinh thái Bản Thẳm, xã Bản Hon, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-29
Chuyên mục
Văn hóa truyền thống và phát triển