Quay trở lại chi tiết bài viết QUẢN LÝ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN ĐƠN DƯƠNG, TỈNH LÂM ĐỒNG ĐÁP ỨNG KỶ NGUYÊN CHUYỂN ĐỔI SỐ GIÁO DỤC Tải xuống tải PDF