Quay trở lại chi tiết bài viết Bảo tồn và phát huy giá trị các tác phẩm điêu khắc Champa ở Thừa Thiên Huế/Preserving and promoting Cham sculptural works in Thừa Thiên Huế Tải xuống tải PDF