Quay trở lại chi tiết bài viết Biện thể tiểu thuyết Hán văn Việt Nam: Vấn đề tiểu thuyết truyền kì. Tải xuống tải PDF