Quay trở lại chi tiết bài viết Người sáng chế ra chiếc Xích lô ở châu Á là người Pháp. Tải xuống tải PDF