Gia nhập WTO làm phong phú thêm nhận thức về phát triển đất nước trong điều kiện kinh tế toàn cầu

  • CHU THÙY LIÊN (dịch)

Abstract

      Trích bài phát biểu của Tổng Bí thư ĐCS Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tại Diễn đàn cấp cao nhân kỷ niệm 10 năm ngày Trung Quốc gia nhập tổ chức Thương mại thế giới ngày 10-12-2011.
điểm /   đánh giá
Published
2017-01-05
Section
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG