Phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế trong quan hệ Mỹ - Trung trong thập niên đầu thế kỷ 21

  • TRẦN THỊ THU HÀ

Abstract

    Bài viết trình bày và phân tích mối quan hệ Trung - Mỹ - mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia quan trọng bậc nhất trong hệ thống chính trị quốc tế hiện nay trong thập niên đầu thế kỷ 21.

điểm /   đánh giá
Published
2017-01-05
Section
QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI