Quan hệ Mỹ - Trung: Khía cạnh quân sự – an ninh dưới thời G.W Bush

  • LÊ KHƯƠNG THÙY
  • NGUYỄN THÚY QUỲNH

Abstract

    Bài viết trình bày và phân tích mối quan hệ Trung - Mỹ, trong đó quan hệ quân sự - an ninh chiếm vị trí quan trọng dưới thời G.W. Bush. 

điểm /   đánh giá
Published
2017-01-05
Section
QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI