Biển Đông: Biển chung chỉ dành riêng cho người Trung Quốc

  • CARLYLE A. THAYER

Abstract

    Công ước Luật Biển Liên Hợp Quốc 1982 (UNCLOS) công nhận di sản chung của các đại dương trên thế giới với một bộ các luật lệ tổ chức các vùng đặc quyền cho các quốc gia với 200 hải lý từ bờ biển tương ứng của họ. Các vùng nước bên ngoài được để mở cho việc sử dụng theo những phương cách nhằm đóng góp vào hòa bình và quan hệ hữu nghị. Bằng việc tuyên bố chủ quyền đối với Biển Đông, Trung Quốc đă chối bỏ Công ước này.

điểm /   đánh giá
Published
2017-01-06
Section
DIỄN DÀN TRAO ĐỔI