Return to Article Details L. Phoiơbắc và triết học nhân bản của ông Download Download PDF