BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH THEO PHÁP LUẬT NHẬT BẢN VÀ KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM

  • Đình Lành Cao
  • Nguyễn Phương Thảo
  • Nguyễn Lê Ngọc Khánh
Từ khóa: Chương trình máy tính, sáng chế, quyền tác giả, sở hữu trí tuệ

Tóm tắt

Bài viết phân tích việc bảo hộ chương trình máy tính theo pháp luật Nhật Bản dưới hai cơ chế: Bảo hộ quyền đối với sáng chế và bảo hộ quyền tác giả. Từ đó, nêu ra một số đánh giá về ưu điểm và hạn chế của hai hình thức bảo hộ này để hoàn thiện quy định về bảo hộ chương trình máy tính tại Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-09-30