THỰC TRẠNG KHAI THÁC NHÃN HIỆU TẬP THỂ “MÈ XỬNG HUẾ” VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

  • Võ Thị Thuỷ Tiên
  • Nguyễn Thị Trang
Từ khóa: Nhãn hiệu tập thể, khai thác, Mè xửng Huế

Tóm tắt

Mè xửng Huế là một trong những món đặc sản của nền văn hóa ẩm thực Huế. Đã từ lâu, Mè xửng không chỉ là biểu tượng văn hóa đặc trưng mà còn là niềm tự hào của người dân xứ Huế. Bài viết đã tập trung phân tích, nghiên cứu về thực trạng sử dụng khai thác nhãn hiệu tập thể “Mè xửng Huế” tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đánh giá, phân tích những khó khăn, nguyên nhân trong quá trình khai thác, sử dụng nhãn hiệu tập thể; đề ra các phương hướng, giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả cho công tác sử dụng, quản lý và khai thác nhãn hiệu tập thể “Mè xửng Huế”.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-29