Liên hệ

01 Nguyễn Văn Huyên, Phường 9, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Liên hệ hiệu trưởng

TS Nguyễn Định

Hỗ trợ liên hệ

Phan Thị Thùy Linh