Đội ngũ biên tập

TỔNG BIÊN TẬP

TS. Trần Lăng 

​PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

​TS.Đào Nhật Kim

THƯ KÝ TÒA SOẠN

ThS. Phan Thị Thùy Linh

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch

TS Nguyễn Định

Các Ủy viên

TS.Trần Văn Chương - Trường Đại học Phú Yên

PGS.TS.Trương Đăng Dung - Viện Văn học Việt Nam

TS.Châu Văn Đôn - Trường Đại học Phú Yên

TS.Hà Minh Hồng - Trường Đại học KHXH&NV. TPHCM (ĐH Quốc gia TP.HCM)

PGS.TS.Huỳnh Trọng Khải - Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM

TS.Võ Thị Hồng Loan - Trường Đại học Phú Yên

TS. Lê Thị Kim Loan - Trường Đại học Phú Yên 

TS.Nguyễn Thị Phi Loan - Trường Đại học Phú Yên

GS.Phan Thành Nam - Trường Đại học tổng hợp Ludwig Maximilian - CHLB Đức

TS.Văn Thị Phương Như - Trường Đại học Phú Yên

ThS. Nguyễn Hoài Sơn - Sở Thông tin -Truyền thông tỉnh Phú Yên

TS.Lê Đức Thoang - Trường Đại học Phú Yên

PGS.TS. Nguyễn Văn Thưởng - Trường Đại học Phú Yên

PGS.TS.Nguyễn Thị Tình - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

TS.Lê Đức Toàn - Trường Đại học Phú Yên

PGS.TS.Nguyễn Thị Thu Trang -Trường Đại học Phú Yên

TS.Phan Quỳnh Trâm - Trường Đại học Phú Yên

TS.Lương Thị Ánh Tuyết -Trường Đại học Phú Yên