ĐỘ DÀI ĐẠI SỐ LOBACHEVSKY TRONG HÌNH HỌC VỚI MÔ HÌNH NỬA MẶT PHẲNG POINCARÉ, MỘT SỐ ÁP DỤNG

  • Lê Hào

Tóm tắt

Trong bài báo này chúng tôi trình bày khái niệm về trục và độ dài đại số Lobachevsky của cung đoạn định hướng, sau đó tìm mối quan hệ giữa các đoạn thẳng Lobachevsky tạo nên khi cho các trục chắn lên hai đường thẳng Lobachevsky cố định. Kết quả mà chúng tôi thu được là Định lý 2.1, Định lý 2.2Hệ quả 2.3.   

            Từ khóa: Độ dài đại số Lobachevsky, cung đoạn định hướng, mô hình nửa mặt phẳng Poincaré, đoạn thẳng Lobachevsky, đường thẳng Lobachevsky.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-23
Chuyên mục
Bài viết