THẮNG CẢNH TỰ NHIÊN CẤP QUỐC GIA VEN BIỂN PHÚ YÊN – ĐẶC ĐIỂM VÀ NHỮNG GIÁ TRỊ NỔI BẬT CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH

  • Nguyễn Thị Ngạn

Tóm tắt

Phú Yên có đường bờ biển dài 189km, với nhiều đoạn khúc khuỷu, nhiều vũng, vịnh, đầm, phá và bán đảo tạo nên nhiều thắng cảnh tự nhiên đẹp, trong đó có 6 thắng cảnh cấp quốc gia. Bài báo phân tích các giá trị độc đáo, nổi bật của các thắng cảnh tự nhiên ven biển Phú Yên và  đưa ra một số kiến nghị nhằm khai thác tối đa các giá trị của nó để phục vụ cho phát triển du lịch Phú Yên.

Từ khóa: Thắng cảnh, ven biển, đặc điểm, giá trị, du lịch Phú Yên.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-23
Chuyên mục
Bài viết