BIẾN ĐỔI VĂN HÓA VẬT CHẤT CỦA NGƯỜI Ê-ĐÊ Ở BUÔN LÊ DIÊM, THỊ TRẤN HAI RIÊNG, HUYỆN SÔNG HINH, TỈNH PHÚ YÊN

  • Võ Xuân Hậu

Tóm tắt

Do hoàn cảnh khách quan và chủ quan của quá trình đổi mới, văn hoá vật chất của người Ê-đê ở buôn Lê Diêm đã có nhiều thay đổi. Biến đổi văn hoá vật chất của người Ê-đê ở buôn Lê Diêm diễn ra trên tất cả các phương diện như ẩm thực, trang phục, nhà ở và phương tiện đi lại. Tuỳ theo mỗi con người, mối thế hệ mà tốc độ, quy mô thay đổi của mỗi phương diện đều khác nhau. Đây là tài liệu tham khảo cho những người có nhu cầu tìm hiểu, phục vụ cho công tác phục dựng văn hoá người Ê-đê để truyền đạt cho các thế hệ.

Từ khóa: Biến đổi văn hoá, người Ê-đê, văn hoá vật chất

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-23
Chuyên mục
Bài viết