KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TRUYỆN THẨM THANH – TIỂU THUYẾT CỔ ĐIỂN CỦA HÀN QUỐC

  • Lưu Thị Hồng Việt

Tóm tắt

Truyện Thẩm Thanh là tiểu thuyết cổ điển của Hàn Quốc - một tác phẩm có sức lan tỏa và lay động sâu sắc tới độc giả. Không gian gia đình, không gian kinh thành, không gian biển và không gian long cung xuất hiện trong truyện góp phần làm cho cốt truyện phát triển, phản ánh phạm vi hoạt động của nhân vật và phản ánh đời sống tinh thần phong phú, đa dạng của người Hàn.

Từ khóa: Không gian nghệ thuật, Truyện Thẩm Thanh, Tiểu thuyết cổ điển, Hàn Quốc

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-10-23
Chuyên mục
Bài viết