Quay trở lại chi tiết bài viết LỰA CHỌN CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ THỂ LỰC CHUYÊN MÔN CHO NAM VẬN ĐỘNG VIÊN ĐỘI TUYỂN TRẺ VOVINAM TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Tải xuống tải PDF