Quay trở lại chi tiết bài viết Hàng mã trong đời sống tâm linh của người Việt hiện nay (Nghiên cứu một số xã thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội) Tải xuống tải PDF