Một vài đặc điểm về các ngôi chùa thờ Tứ vị Thánh Tổ ở Đồng bằng Sông Hồng

  • Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo
  • Hương Đỗ Thị Thanh
Từ khóa: Tứ vị Thánh Tổ; tiền Phật hậu Thánh; dung hội tôn giáo; Đồng bằng sông Hồng

Tóm tắt

Bài viết đề cập đến một vài đặc điểm cơ bản của hệ thống chùa thờ Tứ vị Thánh Tổ ở vùng Đồng bằng sông Hồng, như: địa bàn phân bố, lịch sử hình thành, cảnh quan kiến trúc, bố cục mặt bằng và bài trí không gian thờ tự. Những đặc điểm đó cho thấy, Phật giáo trong quá trình tồn tại và phát triển đã dung hội với tín ngưỡng dân gian địa phương, hình thành nên những ngôi chùa tiền Phật, hậu Thánh, tạo nên sự kết hợp độc đáo giữa ngôi chùa thờ Phật và ngôi đền thờ Thánh, trong đó yếu tố thờ Thánh nổi trội hơn, cả trong mô hình tổ chức và hình thức sử dụng. Mô hình chùa thờ Tứ vị Thánh tổ là một nét riêng chỉ có ở Đồng bằng sông Hồng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-28
Chuyên mục
TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC