Quay trở lại chi tiết bài viết Hội nhập của Công giáo với văn hóa Việt Nam (Qua nghiên cứu một số biểu tượng tại nhà thờ Công giáo ở Giáo phận Hà Nội và Giáo phận Bùi Chu) Tải xuống tải PDF