Quá trình truyền nhập và phát triển Công giáo trong cộng đồng người Mông ở Lào Cai

  • Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo
  • Lợi Lê Đình
Từ khóa: Công giáo; Thừa sai; người Mông; Sa Pa; Lào Cai

Tóm tắt

Công giáo được truyền nhập vào các tỉnh miền núi phía Bắc khá muộn so với các vùng miền khác trên cả nước. Đầu thế kỷ XX, nghĩa là sau gần 400 năm có mặt ở Việt Nam, Công giáo mới được các giáo sĩ Hội Thừa sai Hải ngoại Paris (MEP) truyền bá lên vùng người Mông ở Lào Cai. Quá trình hình thành và phát triển Công giáo trong cộng đồng người Mông ở Lào Cai từ những năm 1920 cho đến nay trải qua những bước thăng trầm, có khi tưởng chừng như không còn tồn tại. Song, với lòng kiên đạo của đồng bào, Công giáo đã vượt qua giai đoạn khó khăn, dần phát triển và xác lập được một  cộng đoàn tín hữu ở đây

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-04
Chuyên mục
TÔN GIÁO VÀ DÂN TỘC