Vai trò hoằng pháp của các nhà sư vùng Thuận Hóa và một số ngôi chùa Việt Nam tại miền Trung Lào hiện nay

  • Ấn Thích Hải
  • Phượng Phạm Văn
Từ khóa: Các nhà sư, Thuận Hóa; hoằng pháp; tự viện; Lào

Tóm tắt

Lào là một trong ba nước Đông Dương, có đường biên giới giáp với Việt Nam. Vì thế, từ lâu, người Việt Nam đã có sự giao lưu và sinh sống tại Lào. Thời Nguyễn, thời Pháp thuộc, nhân dân các tỉnh miền Trung Việt Nam đã sang Lào sinh sống khá đông và lập thành các bản làng ở tỉnh Champasak và tỉnh Savannakhet. Phần lớn người dân nơi đây có niềm tin tôn giáo theo Phật giáo. Vì không có người hướng dẫn Phật pháp nên một số người Việt ở Lào đã trở về Việt Nam thỉnh các nhà sư sang hoằng pháp, cũng từ đó các ngôi chùa Việt được hưng công xây dựng. Sự hình thành và phát triển của Phật giáo Việt Nam ở tỉnh Champasak và tỉnh Savannakhet có sự đóng góp rất lớn của các nhà sư vùng Thuận Hóa. Trong bài viết này, chúng tôi khảo cứu các tư liệu lịch sử nhằm làm sáng tỏ phần nào vai trò của các nhà sư vùng Thuận Hóa đối với Phật giáo Việt Nam tại Lào trên hai phương diện chính là hoằng pháp và xây dựng một số tự viện tại các tỉnh miền Trung nước Lào

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-01-21
Chuyên mục
TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN