Quay trở lại chi tiết bài viết Vai trò hoằng pháp của các nhà sư vùng Thuận Hóa và một số ngôi chùa Việt Nam tại miền Trung Lào hiện nay Tải xuống tải PDF