Quay trở lại chi tiết bài viết Vai trò của Phật giáo Việt Nam trong đời sống cộng đồng người Việt tại Lào (Nghiên cứu trường hợp chùa Phật Tích ở Viêng Chăn) Tải xuống tải PDF