Bàng Long - Ngôi chùa của Việt kiều ở Thủ đô Vientiane

  • Đồng Nguyễn Đại
Từ khóa: Bàng Long; chùa Việt ở Vientiane; lịch đại tổ sư.

Tóm tắt

Ý định xây một ngôi chùa truyền bá giáo lý đạo Phật cho Việt kiều tại Vientiane có từ năm 1938. Nhưng do khó khăn về chính trị, tài chính và chiến sự,… nên mãi tới năm 1945 ngôi chùa mới được khánh thành. Chùa được đặt tên là Bàng Long, nghĩa là Hồng Bàng và Lạc Long Quân, để nhắc nhở cho các kiều bào Việt Nam đang sinh sống ở Lào xứng đáng là con Hồng cháu Lạc. Hội Việt kiều đề nghị Giáo hội Tăng già Bắc Việt cử hai Hòa thượng Thích Đại Bái và Thích Đại Hải sang làm trụ trì đời thứ nhất, để hướng dẫn Phật pháp cho kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại thủ đô Vientiane. Nhưng sau đó, chùa lâm vào  tình trạng không có sư trụ trì (1946-1954). Năm 1955, Hội Phật giáo Việt kiều Vientiane làm đơn gửi Giáo hội Tăng già Việt Nam thỉnh cầu Thượng tọa Thích Nhật Liên về trụ trì chùa Bàng Long từ năm 1956 đến 1969. Và từ 1969-1978, Hòa thượng Thích Trung Quán kế đăng trụ trì. Năm 1978, Hòa thượng Trung Quán sang Pháp hoằng đạo, giao chùa cho hai sư ni trông coi. Rồi Hòa thượng Trung Quán viên tịch, chùa lại không có trụ trì. Đến ngày 12 tháng 9 năm 2014, Thượng tọa Thích Thọ Lạc - là sư đệ của Hòa thượng Thích Trung Quán được Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra quyết định công cử làm trụ trì chùa Bàng Long tại Thủ đô Vientiane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, để quản lý, điều hành, hướng dẫn Phật pháp và phục vụ tín ngưỡng tâm linh cho các Phật tử và cộng đồng người Việt Nam tại Lào theo đúng tinh thần Phật pháp, Pháp luật của Nhà nước và Hiến chương của Giáo hội 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-01-21
Chuyên mục
TÔN GIÁO - VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN