Gửi tro cốt vào chùa: Sự thay đổi trong quan niệm mai táng của Phật tử ở Hà Nội hiện nay

  • Nguyễn Thị Trang, Phạm Quang Tùng, Nguyễn Văn Quý
Từ khóa: Tro cốt; mai táng; Phật tử; quan niệm; Hà Nội.

Tóm tắt

Theo truyền thống, người Hà Nội nói riêng và người
dân khu vực Đồng bằng Bắc Bộ nói chung sẽ chọn hình thức
mai táng người mất theo phương thức chôn hai lần. Lần đầu là
chôn tạm (còn gọi là hung táng), sau thời gian từ ba đến năm
năm, các gia đình tiến hành cải táng, “tắm” xương cốt người
mất qua nước thơm rồi cho vào một cái tiểu chôn cất vĩnh viễn.
Tuy vậy, những năm gần đây, hình thức mai táng này đã có
những thay đổi nhất định khi tỷ lệ người dân lựa chọn hình thức
hỏa táng ngày càng tăng. Việc lựa chọn hình thức hỏa táng đã
cho thấy sự thay đổi trong quan niệm mai táng truyền thống của
người Hà Nội hiện nay. Bởi khi lựa chọn hình thức hỏa táng,
người mất sẽ chỉ phải chôn một lần. Thậm chí, tro cốt người mất
sẽ có thêm lựa chọn trong việc tìm kiếm “nơi an nghỉ cuối
cùng”. Bài viết này thông qua phỏng vấn sâu các Phật tử tại
một số ngôi chùa ở Hà Nội nhằm tìm hiểu nhận thức của họ về
việc gửi tro cốt vào chùa, từ đó, thấy được sự thay đổi trong
quan niệm mai táng của Phật tử ở Hà Nội hiện nay.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-11-09
Chuyên mục
Articles