SỬ DỤNG GEOGEBRA ĐỂ CỦNG CỐ LÍ THUYẾT HÌNH HỌC

  • Vũ Thị Phương
Từ khóa: đường tròn; phương trình; GeoGebra; hình học; THPT; công nghệ thông tin; toán phổ thông; mô phỏng; phương pháp giảng dạy; dạy học mô hình

Tóm tắt

Học sinh học Hình học đòi hỏi tư duy trực quan và sự tưởng tượng cao. Nhằm giúp các học sinh có tư duy trực quan đó, chúng tôi đã xem xét các khả năng ứng dụng phần mềm GeoGebra vào giảng dạy môn Hình học để củng cố lí thuyết của mỗi bài học. Bài báo đã đưa ra những lập luận và quy trình ứng dụng phần mềm GeoGebra trong khoảng thời gian củng cố lí thuyết bài học. Sau đó, chúng tôi đã áp dụng giảng dạy trên các học sinh lớp 10. Ở đây, chúng tôi đưa ra một vài ví dụ điển hình mà chúng tôi áp dụng. Từ đó, chúng tôi hi vọng có thể nghiên cứu mở rộng việc sử dụng phần mềm GeoGebra trong giảng dạy môn Hình học với các khối 11 và 12.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-06-16