Quay trở lại chi tiết bài viết CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ PHỤC VỤ DU LỊCH Ở THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG Tải xuống tải PDF