Quay trở lại chi tiết bài viết HOẠT ĐỘNG NGOẠI GIAO CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI MỘT SỐ NƯỚC LÁNG GIỀNG TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1945-1954) Tải xuống tải PDF