Trắc địa - Bản đồ, Viễn thám, GIS, Khoa học trái đất, Tài nguyên và Môi trường, Biến đổi khí hậu, Quản lý đất đai, Bất động sản
Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo dõi biến động lớp phủ sử dụng đất khu vực quận Bắc Từ Liêm Hà Nội giai đoạn 2019-2023 Tải xuống tải PDF