Xác định chênh lệch độ cao giữa hai điểm bằng đồng hồ nguyên tử, một thí nghiệm tại Vũ Hán

Hoàng Anh Thế1*, Đậu Khắc Tài1, Shen Wenbin2

  • Tạp chí Trắc địa – Bản đồ
Từ khóa: Trắc địa tương đối tính, Độ cao chính, Đồng hồ nguyên tử quang, So sánh tần số

Tóm tắt

Các ứng dụng của trắc địa tương đối tính (relativistic geodesy) ngày càng được các nhà khoa học quan tâm và nghiên cứu khai thác. Nhiều nghiên cứu về trắc địa tương đối tính đã thu được những kết quả rất khả quan trong các lĩnh vực đo đạc yêu cầu độ chính xác cao như trắc địa vệ tinh, đo đạc vũ trụ, trắc địa trọng lực... Bài báo này trình bày kết quả một thí nghiệm về xác định chênh cao giữa hai điểm bằng cách so sánh tần số của hai đồng hồ nguyên tử quang học, được thực hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc. Kết quả của thí nghiệm đã cho thấy chênh lệch giữa chênh cao xác định bằng phương pháp so sánh tần số đồng hồ và chênh cao xác định bằng phương pháp thủy chuẩn là ở mức centimet.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-30