Trắc địa - Bản đồ, Viễn thám, GIS, Khoa học trái đất, Tài nguyên và Môi trường, Biến đổi khí hậu, Quản lý đất đai, Bất động sản
Quay trở lại chi tiết bài viết Xác định chênh lệch độ cao giữa hai điểm bằng đồng hồ nguyên tử, một thí nghiệm tại Vũ Hán Tải xuống tải PDF