Về khả năng ứng dụng bản đồ và cơ sở dữ liệu địa không gian trong điều hành phát triển kinh tế của Chính phủ

Trần Mai Hiến 1, Vũ Văn Chất 1*

  • Tạp chí Trắc địa – Bản đồ
Từ khóa: Bản đồ, Chính phủ

Tóm tắt

Thực tế trên Thế giới và Việt Nam có nhiều phương pháp điều hành chỉnh phủ để phát triển kinh tế xã hội. Việc sử dụng tập bản đồ và CSDL GIS đã và đang hỗ trợ đắc lực cho triển khai các kế hoạch bởi sử dụng ngôn ngữ bản đồ trực quan, vửa tổng thể, vừa chi tiết. Với sự hỗ trợ của công nghệ 3D cùng các thiết bị thực tế ảo AR có thể sẽ là một giải pháp giúp cho chính phủ điều hành được tốt hơn, mọi công việc có thể triển khai tại cơ quan bằng công nghệ thực tế ảo kết hợp với kiểm tra tại thực địa sẽ hỗ trợ quyết định  khách quan và chính xác hơn

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-03-30