Quay trở lại chi tiết bài viết Khảo sát kiến thức về thuốc và sự tuân thủ điều trị của bệnh nhân đái tháo đường tuýp 2 tại huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp Tải xuống tải PDF